lien-ket-ay-von-lap-dat-dien-mat-troi

Chương trình liên kết với ngân hàng, hỗ trợ vay vốn đầu tư điện mặt trời lên đến 70%

Tham khảo ngay

Dự toán chi phí được chúng tôi thiết kế và đưa vào vận hành nhằm mục tiêu hỗ trợ tốt nhất thông tin cho khách hàng. Việc sử dụng ứng dụng này hết sức đơn giản. Bạn chỉ cần nhập những thông số đầu vào cơ bản, phần còn lại hệ thống sẽ tính toán cho ra những dự toán tương đối chính xác.

Các khoản mục chi phí lắp điện mặt trời

Để tính chi phí cấu thành hệ thống điện mặt trời dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như:

  • Thiết bị lựa chọn
  • Công suất hệ thống
  • Điều kiện lắp đặt

Do đó việc xác định chi phí tuỳ thuộc và yêu cầu của chủ đầu tư và khả năng tư vấn thực hiện của đơn vị thi công. Tuy nhiên việc dự toán chi phí lắp điện mặt trời sẽ giúp cho chủ đầu tư nhìn nhận tốt hơn, có sự so sánh đánh giá tốt hơn và đưa ra quyết định phù hợp.

Cũng như hầu hết các mặt hàng khác, lựa chọn thương hiệu sản phẩm chất lượng là yếu tố đi đôi với chi phí.

Sơ bộ về các thiết bị vật tư để tính chi phí lắp điện mặt trời

  • Tấm pin năng lượng mặt trời
  • Về inverter hoà lưới
  • Một số link kiện, phụ kiện khác